Waarom kalkzandsteen lijmwerk door Jacobs Lijmwerken

Onder de term ‘kalkzandsteen lijmwerk’ verstaat Jacobs Lijmwerken B.V. het verlijmen van kalkzandsteenblokken- en elementen in de woning- en projectbouw. Dit bouwmateriaal wordt gebruikt voor dragende en niet dragende wanden. De combinatie van onze royale ervaring op het verlijmen van kalkzandsteen en onze professionele medewerkers, leverde al een keur aan uiteenlopende grote- en kleine projecten op.

Werkwijze bij kalkzandsteen elementen

Bij het uitvoeren van kalkzandsteen verzorgt de aannemer een assenstelsel of de totale maatvoering met behulp van een totalstation. Hierna zetten wij de kimprofielen met de juiste hoogte maatvoering. Er wordt een draad aangespannen waaraan de kimmen waterpas en op hoogte worden gezet. Vervolgens worden met behulp van een grote opperkraan de elementen op de juiste plaats gezet. Hierna kan er worden gestart met de lijmwerkzaamheden. De elementen worden met behulp van een waterpas recht gezet. Op verzoek kan de opdrachtgever er voor kiezen om de verankering, de schoren, de lijm en de elementen door ons te laten leveren.

Referenties